John Simkins/Jack Zeus, “Message to Kirabo”, Gouache